Vaffelblog: Musikalske smakebiter

tirsdag, februar 20, 2007

Musikalske smakebiter

Vår første plate så dagens lys i 2005. Den har 14 spor og her kan du høre noen smakebiter. Etter en lang fuktig bytur og mye poesi nedtegnet på gamle sigarettpakker og servietter har Unplugged blitt en slags surrealistisk kveldsdokumentar. Stille, følelsen av å ikke være én, og Vann Over Hodet - når ord av og til kan være vanskelige kan døden for en gangs skyld inntreffe ganske så beleilig. Spre gjerne musikken til venner og kjente.